Promicol – Professional Microbial Control – Mikrobiologisen kontaminaation mittaamimen lopputuotteista

logo_blok_rgbM1

Mikrobiologisen kontaminaation mittaaminen lopputuotteista: maito (UHT), mehut, keitot jne

Mittaus perustuu ATP:n määrittämiseen tuotteesta inkuboinnin jälkeen. Tuotteen sisältämä ATP hajotetaan ensin ja sen jälkeen lisätään bakteerien solut hajottava reagenssi. Kun ATP on vapautettu soluista, se mitataan. HUOM! Tuotteeseen ei lisätä mitään inkuboinnin aikana, joten saatu tulos kertoo sen tuleeko tuote säilymään sellaisenaan viimeiseen käyttöpäivään asti. Nopeampi kiertoaika, automatisoidut menetelmät suurille näytemäärille.

www.promicol.com